Robert Lewandowski wraps Christmas presents in Poland