Swansea 3 – Arsenal 2 MOTD


Swansea City v Arsenal by vynylr