Golazo! Hulk (Porto) v Benfica (clocked at 108k/hr)