Yaya Sanogo (France U20 & Arsenal) v United States