The Mirror’s Martin Lipton says Jose Mourinho has a tough task at Chelsea