Sublime Skills! Sandro Silva’s chapeu (Vasco) v Olaria