MOTD analysis of Vincent Kompany v Manchester United