Lukas Podolski! (Arsenal) 1-1 v Bayern Munich [Vine] (Blatant foul!)