Kevin Grosskreutz (Borussia Dortmund) 1-0 v Bayern Munich