Karanka praises Raphael Varane (English voice over)