Ireland 2 – Poland 0


Irlandia – Polska 2:0 by _gosc_