Dmitriy Shomko (Kazakhstan) rocket v Republic of Ireland [GIF]