Bayern Munich pull 1 back: Arjen Robben (2) v Borussia Dortmund