4-0: Tom Huddlestone (Hull) v Fulham


Tom Huddlestone