3-0! Thomas Muller (Bayern Munich) v Borussia Dortmund