1-2! Keisuke Honda (Japan) v Zambia


Keisuke Honda