1-0! Vedad Ibisevic (Stuttgart) v Bayern Munich [Vine]