Sergio ‘Kun’ Aguero celebrates goal v Arsenal, hair looking immaculate

Sergio Kun Aguero celebrates goal v Arsenal, hair looking immaculate