University of Akron freshman Richie Laryea’s golazo v Xavier University