Stunning strike! 1-0 Espanyol: Victor Sanchez v Athletic Bilbao