Sao Paulo 0 – Cruzeiro 3 (Campeonato Brasileiro, July 20, 2013)