Sami Khedira (Germany) 1-1 v Ireland


Sami Khedira