Quality finish! Yusuke Tasaka (Bochum) v Greuther Furth

Quality finish! Yusuke Tasaka (Bochum) v Greuther Furth