Portuguesa 0 – Cruzeiro 2 (Campeonato Brasileiro, July 18, 2012)


Cruzeiro