MON Keano! Martin O’Neill & Roy Keane celebrate Robbie Keane’s goal separately [Gif]

MON Keano! Martin ONeill & Roy Keane celebrate Robbie Keanes goal separately [Gif]