Mario Gomez (Bayern Munich) v Schalke

Mario Gomez