Lukas Podolski (Arsenal) 2-0 V Fulham


B101 Writer