Lionel Messi four strikes short of Diego Maradona goal tally