Jakub ‘Kuba’ Blaszczykowski (Borussia Dortmund) 2-0 v Nuremberg


Nurnberg