Jakub Blaszczykowski (Borussia Dortmund) v Hannover


B101 Writer