Jakub Blaszczykowski (Borussia Dortmund) v Hannover