Individual highlights: Shinji Kagawa (Japan) v Mexico


Shinji Kagawa