Golazo you won’t have seen: Amin Torkashvand (Gahar Zagros) v Rah Ahan