Golazo! Szabolcs Huszti (Hannover) 3-4 V Schalke


B101 Writer