Golazo! Great hit! Wolfsburg pull one back: Diego v Bayern Munich