Golazo! 4-0 Manchester United. Wayne Rooney v Norwich [GIF]