GIF: Shinji Kagawa’s 2nd goal v Norwich


Shinji Kagawa