GIF: Shinji Kagawa goal v Norwich

GIF: Shinji Kagawa goal v Norwich