GIF: Rio Ferdinand piece of skill v Stoke

GIF: Rio Ferdinand piece of skill v Stoke