GIF: Ricky Alvarez scores to make it 4-1 on the night

GIF: Ricky Alvarez scores to make it 4 1 on the night