Gif: Lukas Podolski (Arsenal) 3-0 v Fulham

Gif: Lukas Podolski (Arsenal) 3 0 v Fulham