Gif: Lukas Podolski (Arsenal) 2-0 v Fulham

Gif: Lukas Podolski (Arsenal) 2 0 v Fulham