Fernando Torres’s shocking miss v Manchester City [GIF]

Fernando Torress shocking miss v Manchester City [GIF]