GIF: Bobby Zamora goal v Manchester City

GIF: Bobby Zamora goal v Manchester City