GIF: Balotelli also kicks his shoe away in anger

GIF: Balotelli also kicks his shoe away in anger