GIF. Arsenal equalise: Thomas Vermaelen v Bradford


Thomas Vermelaen