GIF. 2-1 Manchester United: Rio Ferdinand on 87 v Swansea