GIF: 1-0 Manchester United! Wayne Rooney v Manchester City

1355060836247 GIF: 1 0 Manchester United! Wayne Rooney v Manchester City

B101 Writer