GIF: 1-0 Bradford! Garry Thomspon v Arsenal

GIF: 1 0 Bradford! Garry Thomspon v Arsenal