Gaston Ramirez (Uruguay v UAE, July 26, 2012)


B101 Writer