Brace! Karim Benzema (Real Madrid) 7-3 v Sevilla


B101 Writer